Bewust

Sticht advocatuur zet zich in voor een eerlijkere en duurzamere wereld. Daarbij staat het ondersteunen van mensen die moeite hebben voor hun rechten op te komen en het geven van een stem aan natuur en milieu voorop.

De praktische invulling hiervan is dat het kantoor voornamelijk mensen bijstaat die aangewezen zijn op gefinancierde rechtsbijstand. Daarnaast verzorgt het kantoor de administratieve post van Alertfonds (inhoudelijke post kan uitsluitend digitaal via de website van Alertfonds zelf). Ook staat het kantoor geregeld kosteloos maatschappelijke organisaties bij.